Протягом навчання студенти зобов’язані пройти 8 (вісім) вибіркових курсів.

Студенти також зможуть за бажанням пройти курси з цього переліку додатково, що буде підтверджуватися сертифікатом про їх проходження.

Перелік вибіркових курсів:

 • Конституція та права людини 
 • Стратегія та тактика захисту прав людини у кримінальному провадженні 
 • Порівняльні конституційні права (анг. мовою) 
 • Права людини і довкілля (анг. мовою)
 • Захист прав людини в період збройних конфліктів 
 • Договори у сфері інтелектуальної власності 
 • Медичне право України 
 • Міжнародна торгівля і права людини (анг. мовою) 
 • Міжнародне кримінальне право (анг. мовою) 
 • Публічні комунікації 
 • Християнська антропологія прав людини 
 • Права людини в інформаційному суспільстві 
 • Право міжнародних конфліктів та безпеки (анг. мовою) 
 • Договірне право 
 • Юридичне підприємництво 
 • Альтернативні методи вирішення спорів (анг. мовою) 
 • Юридичні переговори (анг. мовою) 
 • Антикорупційна діяльність та комплаєнс 
 • Застосування практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві 
 • Свобода від катувань, жорстокого та такого, що принижує гідність поводження: міжнародні стандарти 
 • Застосування практики Європейського суду з прав людини в цивільному судочинстві 
 • Філософія кримінального права 
 • Право і технології (анг. мовою) 
 • Вступ до міграційного права США (анг. мовою) 
 • Захист прав платників податків в Україні 
 • Корпоративні відносини у господарських товариствах 
 • Адміністративна процедура та верховенство права 
 • Основи кримінально-правової кваліфікації

Під час навчання на Магістерській програмі Школи права УКУ студенти мають можливість вивчати не лише юридичні дисципліни, але й окремі курси з інших програм. Наприклад, курси Львівської бізнес-школи “Розвиток підприємницького мислення”, “Моделювання бізнесу”, “Організаційний дизайн”. З переліком курсів можна ознайомитися за посиланням.