Про Центр
 
Центр верховенства права Українського католицького університету розпочав роботу у 2014 році.
 

Метою діяльності Центру верховенства права (ЦВП) Українського католицького університету є освітня та дослідницька діяльність в сфері права та прав людини. Використовуючи широке коло зв’язків із вітчизняними та закордонними університетами, науковими та правозахисними організаціями, ми прагнемо створити широку мережу інституційного співробітництва з питань верховенства права та прав людини.

Завдання ЦВП:

  • Провадити наукові дослідження з питань верховенства права та захисту прав людини;
  • Розвивати навчальні програми та курси з метою підготовки висококваліфікованих фахівців із захисту прав людини;
  • Розвивати та поширювати існуючі теоретичні та практичні знання з верховенства права, захисту прав людини тощо;
  • Здійснювати наукові студії значення та місця верховенства права та захисту прав людини в соціальній доктрині католицької церкви;
  • Розвивати наукову базу для глибшого дослідження верховенства права та захисту прав людини в сучасних умовах;
  • Здійснювати юридичне консультування та практичну імплементацію проектів із забезпечення верховенства права та захисту прав людини.