Доцент кафедри міжнародного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»