Професор, завідувач кафедри теорії та історії держави та права Міжнародного гуманітарного університету