Навчання на Програмі триває 1,5 роки (три семестри).

Оплата за навчання становить 48 000 грн (16 000 грн за один семестр).

Стипендії

Вступники на Магістерську програму з прав людини УКУ 2017 року мають змогу отримати 12 стипендій на навчання.

Picture1Стипендії можуть бути річними (покривають вартість навчання за 1 рік) та повними (покривають всю вартість навчання).

За результатами рейтингу під час вступу на Програму вступники мають змогу отримати 5 стипендій: повну стипендію від Адвокатського об’єднання «Кульчицький, Кулаков і Біднягін», стипендію «Річна плюс» від Данила Білака та 3 стипендії від Українського Католицького Університету. 

Ці стипендії можуть отримати абітурієнти відповідно до рейтингу під час вступу на Програму. До цього рейтингу не входитимуть вступники, вже рекомендовані для отримання стипендій від інших партнерів програми за результатами конкурсів у квітні та липні.

За результатами стипендійного конкурсу у липні 2017 року один із вступників буде рекомендований на отримання річної стипендії від юридичної компанії «Arzinger».

За результатами стипендійного конкурсу у квітні 2017 року 6 вступників рекомендовані на отримання стипендій від юридичних компаній:

1. Стипендія від Адвокатського об’єднання «Юридична фірма «Василь Кісіль і партнери» (повна стипендія)
2. Стипендія від Анни Бабич (партнер юридичної фірми «Aequo») (повна стипендія)
3. Стипендія від Адвокатського об’єднання «Павленко і партнери» (повна стипендія)
4. Стипендія імені Р. Лемкіна (фундатори – проф. Філіп Сендс (University College London), Ярема Кондратюк (керуючий партнер юридичної фірми «Kodary Partners»), Іван Городиський (керуючий партнер юридичної фірми «Dexis Partners») (повна стипендія)
5. Стипендія від Адвокатського об’єднання «Матвіїв і партнери» (річна стипендія)
6.  Стипендія від Юридичної фірми «Гринчук та партнери» (річна стипендія)

КОНКУРС СТИПЕНДІЙ (2)

ПРАВИЛА СТИПЕНДІЙНОГО КОНКУРСУ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ УКУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У КВІТНІ 2017 РОКУ

Загальні положення

 1. За результатами стипендійного конкурсу Магістерської програми УКУ з прав людини (далі – Конкурс) надаватимуться повні та річні стипендії, сформовані за кошти фізичних та юридичних осіб для навчання на Магістерській програмі УКУ з прав людини у 2017-2019 рр. (далі – Програма).
 2. Учасниками Конкурсу можуть бути особи, які вже отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» за спеціальністю 081 «Правознавство» або 082 «Міжнародне право» або ж особи, які завершують навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» у червні 2017 року.
 3. Учасники Конкурсу мають можливість отримати:

3.1. Повну стипендію на навчання на Програмі, яка покриватиме вартість навчання усього часу навчання стипендіата на Програмі (три семестри, 48 тис. грн), зокрема:

3.1.1. Стипендія від Адвокатського об’єднання «Юридична фірма «Василь Кісіль і партнери»

3.1.2. Стипендія від Анни Бабич (партнер юридичної фірми «Aequo»)

3.1.3. Стипендію від Адвокатського об’єднання «Павленко і партнери»

3.1.4. Стипендія імені Р. Лемкіна (фундатори – проф. Філіп Сендс (University College London), Ярема Кондратюк (керуючий партнер юридичної фірми «Kodary Partners»), Іван Городиський (керуючий партнер юридичної фірми «Dexis Partners»).

3.2. Річну стипендію на навчання на Програмі, яка покриватиме вартість навчання протягом одного року навчання стипендіата на Програмі (два семестри, 32 тис. грн), зокрема:

3.2.1. Стипендія від Адвокатського об’єднання «Матвіїв і партнери»

3.2.2.  Стипендія від Юридичної фірми «Гринчук та партнери»

3.3. Організатори Конкурсу не виключають появи додаткових стипендій, стипендіати яких будуть визначені шляхом проведення додаткового Конкурсу або ж згідно з офіційним рейтингом вступників на Програмі відповідно до результатів ЗНО та поданих документів.

3.4. Усі стипендії надані приватними особами передбачають винятково покриття вартості навчання без виплат коштів на руки протягом навчання та не формуються за кошт державного чи місцевого бюджетів.

Конкурсні випробування:

 1. Для того, щоб взяти участь у Конкурсі, учасники повинні:

4.1. Зареєструватися за посиланням https://goo.gl/forms/9cSQSCqhbprJBekk1

4.2. До 20 квітня 2017 року надіслати есе на тему «Вимога щодо звітування антикорупційних активістів та верховенство права: порушення чи об’єктивна потреба?» (до трьох сторінок, англійською мовою, Times New Roman 14, інтервал 1,5) на електронну скриньку [email protected]

4.3. Пройти особисту співбесіду з конкурсною комісією, яка передбачає усну співбесіду та виконання практичного завдання у Львові 22 квітня 2017 р. (вул. Козельницька, 2а, Академічний корпус УКУ) або у Києві 29 квітня 2017 р. (Київський центр УКУ, вул. Мазепи, 10а, метро «Арсенальна»).

 1. Учасники, які не подали есе не допускаються до етапу співбесіди.

Конкурсна комісія

 1. До складу Конкурсної комісії (далі – Комісія) включаються:

6.1. Викладачі кафедри теорії права та прав людини УКУ, представники адміністрації УКУ (не більше 50% складу Комісії).

6.2. Представники стипендіадавців та практикуючі правники (не менше 50% складу Комісії).

 1. Кількісний склад Комісії повинен складати не більше 12 осіб, однак у засіданнях Комісії беруть участь не більше 7 осіб одночасно.
 2. Персональний склад учасників, які беруть безпосередню участь Комісії у Львові та Києві, може відрізнятися.
 3. Заочна участь членів Комісії в її роботі не допускається. При визначенні результатів Конкурсу враховуються оцінки лише тих осіб, які беруть безпосередню участь у роботі засідань Комісії у Львові та Києві.

Оцінювання

 1. Підсумок конкурсу підбивається на основі комплексної оцінки у наступних пропорціях:

10.1. 30% оцінки – результати оцінювання есе

10.2. 30% оцінки – усної співбесіди

10.3. 40% оцінки – результати оцінки розв’язання практичного завдання

Результати Конкурсу:

 1. За підсумками проведення Конкурсу у Львові та Києві формується підсумковий рейтинг, у якому визначають осіб рекомендованих до отримання стипендії на навчання на Програмі, який поширюється між учасниками Конкурсу до 10 травня 2017 р. Рекомендацію до отримання повної стипендії можуть отримати учасники Конкурсу, які набрали на менше 75% від максимальної кількості балів, які можна набрати за результатами Конкурсу. Рекомендацію на отримання річної стипендії можуть отримати учасники Конкурсу, які набрали не менше 65% від максимальної кількості балів, які можна набрати за результатами Конкурсу.
 2. Рекомендація до отримання стипендії не означає автоматичне зарахування на навчання на Програмі. Зарахування на Програму здійснюється на конкурсній основі за результатами єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на навчання в магістратуру за спеціальністю 081 «Правознавство» (надалі –ЗНО для вступу в магістратуру за спеціальністю 081 «Правознавство»).
 3. Стипендіати, рекомендовані за результатами конкурсу до отримання повних стипендій, отримують їх у разі набрання ними за підсумками складання ЗНО для вступу в магістратуру за спеціальністю 081 «Правознавство» не менше 75% від максимального можливого результату, а стипендіати, які рекомендовані за результатами конкурсу до отримання річних стипендій – не менше 65% від максимального можливого результату.
 4. У разі, якщо стипендіат відмовився від вступу на Магістерську програму УКУ з прав людини або ж не набрав достатнього результату, передбаченого п. 11, його стипендія переходить до наступного кандидата у підсумковому рейтингу Конкурсу, за умови, якщо він набрав не менше 70% від максимального можливого результату.
 5. Стипендіат протягом десяти днів з дня оголошення результатів Конкурсу має право подати апеляцію на результати стипендійного конкурсу та отримати пояснення власних результатів протягом наступних десяти днів після надання ним відповідного звернення.

Зобов’язання стипендіатів

 1. Стипендіати, які отримали стипендії, зобов’язані пройти практику-стажування протягом свого навчання:

– у компаніях стипендіадавця/стипендіадавців – не менше 20 годин на семестр у випадку отримання повної стипендії, та не менше 15 годин на семестр у випадку отримання річної стипендії;

– у рамках проектів Школи права УКУ – не менше 10 годин на семестр у випадку отримання повної стипендії, та не менше 5 годин на семестр у випадку отримання річної стипендії.

 1. Стипендіати повинні показувати високі академічні результати (успішність не менше 80% від максимально можливого результату для здобувачів повної стипендії і не менше 70% для здобувачів річної стипендії) та виявляти громадську активність у рамках проектів Школи права УКУ, інших програм та проектів УКУ, інших громадських та соціальних неприбуткових ініціатив та організацій.
 2. У разі невиконання вимог пп. 14-15, за результатами семестру може бути розглянуто питання про позбавлення стипендіатів стипендії з її передачею іншому студенту на основі його/її успіхів.