30 березня, 2018

Медіація як один зі способів вирішення спорів дуже часто економить час та кошти учасникам конфлікту, але в порівнянні із судовими спорами, цей процес не так часто використовують у практиці. Про те, як медіація може бути сектором бізнесу в Україні, її переваги над судовим процесом та чи впровадження медіації у практику може скоротити витрати бізнесу на судовий розгляд спорів, ми поговорили з Наталією Крестовською, професоркою, завідувачкою кафедри теорії та історії держави та права Міжнародного гуманітарного університету.

 

Чи існує необхідність прийняття окремого закону щодо медіації та до яких змін це призведе у нашому законодавстві?

Українські медіатори та правники довго обговорювали це питання і врешті-решт дійшли висновку про необхідність прийняття такого закону. По-перше, він потрібен для інституціоналізації професії медіатора і вирішення питань, пов’язаних із соціальним захистом, сплатою податків, професійним визнанням та кваліфікацією медіатора. По-друге, закон потрібен учасникам медіації, для яких важливі законність процедури, закріплення їх прав та обов’язків, врахування результатів медіації судом, державними органами та установами. По-третє, такий закон сприятиме поінформованості суспільства щодо медіації як альтернативного способу вирішення спорів, наявність якого, серед іншого, забезпечує доступ до правосуддя. І не слід забувати про необхідність адаптації законодавства України до права Європейського Союзу, де згідно з рішеннями та Директивами Європейського Парламенту та Ради ЄС сфера використання медіації у національних правових системах має розширюватись.

Чи в Україні робилися спроби врегулювати медіацію шляхом прийняття закону щодо медіації (чи є якісні законопроекти)?

Спроби врегулювати медіацію шляхом прийняття спеціального закону робилися в Україні неодноразово. Але лише в листопаді 2016 року законопроект № 3665, внесений А. Шкрум та іншими народними депутатами, пройшов перше читання. Притому парламентарії зазначили, що при доопрацюванні до другого читання слід врахувати слушні положення альтернативного законопроекту № 3665-1, поданого народним депутатом С. Ківаловим.  Варто відмітити, що робота над законопроектом стала добрим прикладом взаємодії інституцій громадянського суспільства та держави. Було створено Робочу групу у складі медіаторів, науковців, адвокатів, суддів, представників Міністерства юстиції України. За підтримки USAID та Комітету з питань правової політики та правосуддя Верховної Ради України та інших державних органів, Робоча група проаналізувала та опрацювала положення кожного з зареєстрованих законопроектів та внесені народними депутатами поправки до тексту законопроекту (їх було близько 400). На сьогодні пропозиції щодо прийняття або відхилення цих поправок подано до профільного комітету і ми сподіваємося на те, що Комітет їх максимально врахує й представить законопроект до другого читання.

“Медіація та судовий розгляд не виключають, а лише доповнюють одне одного, сприяючи тим самим доступності правосуддя для громадян”

Які є переваги медіації над судовим розглядом?

Медіація та судовий розгляд не виключають, а лише доповнюють одне одного, сприяючи тим самим доступності правосуддя для громадян і підвищуючи його якість. Щодо переваг медіації, то варто перш за все сказати про економію часу та коштів учасників конфлікту. Адже учасники медіації не «прив’язані» до розкладу роботи суду та призначення судових засідань, вони самостійно визначають часові межі та порядок перемовин. Процедура медіації та послуги медіатора є, як правило, менш коштовними, ніж усі витрати, пов’язані з судовим розглядом, а подекуди й безоплатними. Але не менш важливими є нематеріальні переваги медіації. Зокрема, те, що медіація є конфіденційною на відміну від гласного судового процесу, дозволяє уникнути оприлюднення як деталей конфлікту, так і самого факту конфлікту. Учасники медіації зберігають свою «власність» на конфлікт і самостійно, за допомогою та за підтримки медіатора, виробляють прийнятне для них рішення. У судовому ж розгляді результат вирішення справи від них не залежить. Практика доводить, що спільно ухвалена у ході медіації угода гарантує виконання прийнятого рішення. Співпраця учасників конфлікту над його вичерпанням та прийняттям взаємовигідного рішення дозволяє зберегти, відновити, а інколи й розширити взаємини, запобігти виникненню подібних конфліктів у майбутньому.

Які перспективи мають інвестиційні спори в процесі медіації?

Питання альтернативного розв’язання інвестиційних спорів ставилося кількома українськими дослідниками (І. Злакоман, О. Хрімлі). На сьогодні вони визнають медіацію одним зі способів урегулювання інвестиційних спорів, якими є також проведення консультацій, вирішення інвестиційних спорів. На мою думку, медіація потенційно може широко застосовуватись у цій сфері, зважаючи на кілька обставин. По-перше, гроші, як відомо, полюбляють тишу, і медіація надає можливість уникнути розголосу про проблеми з інвестиційним проектом. По-друге, для створення іміджу сприятливого бізнесового та інвестиційного клімату в Україні є доцільним медіаційне, а не судове, врегулювання спорів інвесторів з органами влади.  По-третє, іноземні інвестори, як правило, походять із країн, де добре знають про цей альтернативний спосіб розв’язання спорів, і у них немає внутрішнього спротиву проти такої процедури. Сьогодні є свого роду хорошим тоном включати медіаційне застереження до інвестиційних та інших зовнішньоекономічних господарських договорів.

“Медіація сама по собі може бути сектором бізнесу в Україні”

Яку додану вартість має медіація для приватного сектору (бізнесу) в Україні?

По-перше, наприкінці минулого року професію медіатора (посередника) внесено до Класифікатору професій. Таким чином, сьогодні медіаторська діяльність може на законних підставах здійснюватися приватною особою-підприємцем або об’єднанням медіаторів, а надання послуг медіації може бути частиною приватного сектору (бізнесу). У зарубіжних країнах медіатори та спільноти медіаторів, як правило, поряд із наданням різноманітних послуг з альтернативного розв’язання конфліктів, здійснюють навчання медіаторів, ведуть просвітницьку діяльність та публікують результати своїх досліджень. Таким чином, медіація сама по собі може бути сектором бізнесу в Україні. По-друге, впровадження медіації у практику здатна скоротити витрати українського і зарубіжного бізнесу на судовий розгляд господарських, інвестиційних та інших категорій спорів. Судові витрати весь час зростають, а за ними зростають витрати на юридичний супровід судового розгляду. Медіація не виключає, а навіть передбачає супровід професійного правника у врегулюванні конфліктів та спорів, але однозначно, ці витрати будуть нижчими, ніж при  розгляді справи у суді. 

 

Погляди автора не обов’язково відображають погляди Школи права Українського католицького університету, Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки.

UCU Rule of Law Lecture Series – це серія лекцій від провідних американських, європейських та українських правників, присвячених актуальним викликам і проблемам у сфері забезпечення верховенства права, правосуддя та справедливості. Проект «Підвищення обізнаності правничої спільноти України щодо сучасних викликів верховенства права через організацію та проведення серії юридичних лекцій Українського католицького університету «Правовладдя» реалізовує Центр верховенства права Школи права УКУ за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках Програми «Нове правосуддя» у співпраці з Відділенням Асоціації правників України у Львівській області.