Юридичний напрям в Українському католицькому університеті почав розвиватися у 2014 році зі створення Центру верховенства права, директором якого став Іван Городиський. На базі Центру університет почав організовувати заходи (лекції, семінари, конференції, зустрічі) для юристів та запроваджувати сертифікатні навчальні програми для практикуючих правників із залученням найкращих українських та закордонних експертів.

У 2016 році університет відкрив Магістерську програму з прав людини, яка готує магістрів за спеціальністю 081 «Право».

У травні 2017 року УКУ створив новий підрозділ на базі Факультету суспільних наук – Школа права, який об’єднав у собі весь правничий напрям. 

Директором Школи права став засновник Центру верховенства права Іван Городиський.