Місія програми

Метою програми є підготовка фахівців-практиків у сфері захисту прав людини з необхідними знаннями та ціннісними стандартами й одночасним переосмисленням концепції прав людини в третьому тисячолітті з урахуванням етичних і моральних засад у навчальному та дослідницькому процесі, а також високим рівнем знання фахової юридичної англійської мови.

Візія програми

Програма покликана поєднувати ціннісно-орієнтований дискурс у сфері захисту прав людини зі здобуттям навиків практичної юридичної діяльності в українському та міжнародному правничому середовищах, що уможливить працевлаштування наших майбутніх випускників як у секторі юридичного бізнесу, так і публічній сфері.
Очікується формування нової генерації українських правників, здатних не тільки забезпечувати захист прав людини, але також створювати передумови для системних змін у цій сфері в Україні, а також започаткування центру вищої освіти в сфері прав людини в Україні, який готуватиме фахівців у цій галузі і сприятиме розвитку та поширенню знань щодо методів навчання і вивчення прав людини у вищій освіті.

Тривалість та формат навчання

1, 5 року, денна форма навчання.

Мови програми

Українська, англійська.

Учасники програми отримають:

 • актуальні знання з права, зокрема прав людини;
 • практичні навички та досвід;
 • ціннісно-етичні стандарти роботи юриста в сучасних умовах;
 • підготовку з фахової англійської мови та письма;
 • міжнародний досвід та нетворкінг.

Переваги програми:

 • високий рівень викладацького складу програми;
 • особливий наголос на ціннісно-етичній складовій як вагомого елемента юридичної діяльності;
 • залучення до процесу викладання широкого кола практиків, які мають значний досвід здійснення професійної діяльності у сфері захисту прав людини, зокрема з досвідом представництва інтересів осіб і держави у Європейському Суді з прав людини та інших міжнародних інституціях;
 • залучення до процесу викладання іноземних лекторів;
 • наголос на розвитку soft skills у юристів, що є необхідними для здійснення професійної діяльності;
 • ознайомчі візити студентів до міжнародних організацій та інституцій із прав людини в Женеві, Страсбурзі тощо.

Зміст програми

В рамках програми вивчатимуться предмети, присвячені сучасним аспектам захисту прав людини (міжнародне право прав людини, європейське право прав людини); особливості захисту прав людини в окремих сферах (бізнес-середовище, захист довкілля тощо); права людини в практиці міжнародних органів та організацій (ООН, ЄС, ОБСЄ, Європейський суд із прав людини і т.п.); філософські, політичні та етичні проблеми прав людини. Особлива увага буде приділятися підготовці слухачів із юридичної англійської мови та письма.

Очікується, що студенти пройдуть шеститижневе професійне стажування у юридичних компаніях, офіційних інституціях чи неурядових організаціях в Україні та закордоном.

Основні сфери працевлаштування

Отримана спеціальність відкриває можливості для працевлаштування в цілій низці міжнародних організацій і державних інституцій, що займаються питаннями захисту прав людини. Крім того, багато юридичних компаній у переліку своїх практик мають також і захист прав людини, що свідчить про актуальність цієї спеціальності в сфері практичної юриспруденції. Випускникам програми планується присвоювати кваліфікацію магістра права.